دانلود پروژه بتن کامل همراه با فایل های تحلیل کامپیوتری و نقشه ها و دفترچه محاسبات

بازدید: 61 بازدید

دانلود پروژه بتن همراه با فایل های تحلیل کامپیوتری و نقشه ها و دفترچه محاسبات که جناب مهندس محمد تقی نظری برای ما ارسال کرده بودند که پروژه بتنی که این عزیز در اختیار ماقرار داده اند

که شامل دفترچه محاسبات،فایل ایتبس ، فایل محاسباتی نرم افزار سیف و نقشه های معماری و اجرایی میباشد

  با تمام فایل های تحلیل کامپیوتری و همچنین نقشه ها و دفترچه محاسبات ۲۱۷ صفحه ای  ارائه شده است

Download

ادامه مطلب