نرم افزار رسم نمودار برش و خمش تیرها beamx

بازدید: 84 بازدید

این نرم افزار کوچک و رایگان نیاز به نصب ندارد و شما میتوانید یک تیر با طول دلخواه با انواع تکیه گاه ها را برای آن تعریف کنید تا برای شما دیاگرام های برش و خمش و.. را ترسیم کند و میتوانید با حل دستی همین مسئله توسط خودتان از صحت محاسبات خود مطمئن شوید

DoWnlOaD

ادامه مطلب