دانلود کتاب ایستایی ساختمان هنرستان

بازدید: 20 بازدید

دانلود کتاب ایستایی ساختمان هنرستان چاپ 1394 که در نه فصل ارائه شده است شامل: مقدمه و مفاهیم،بردارها،نیر،تعادل

تحلیل سازه،خواص هندسی،مقاومت مصالح،نیرو و تنش،تنش در تیر

DoWnload

ادامه مطلب