دانلود کتاب اصول متره و برآورد مهندس سیاوش کباری

بازدید: 29 بازدید

دانلود کتاب اصول متره و برآورد تالیف مهندس سیاوش کباری که در 112 صفحه ارائه شده است

 

Download

 

همانطور که می دانید مهندس عمران باید به علم متره و برآورد، صورت وضعیت نویسی، تعدیل نویسی، بخشنامه های متره و برآورد به طور کامل مسلط باشد، لذا در این کتاب شما موارد زیر را می توانید یاد بگیرید:

  • متره-چرا یک سازه را متره می کنیم؟-چه مبالغی از پیمانکار کسر می شود-مصالح پای کار-تحویل موقت-تحویل قطعی-ضمانت نامه-
  • دفترچه فهرست بها-تعدیل-چگونه فهرست بها تهیه می گردد-قیمت جدید در متره و برآورد-ادعای خسارت-واحدهایی که در متره مورد
  • استفاده قرار می گیرد-مهندسین مشاور-مناقصه و مزایده-برگ متره یا کاغذ متره-
  • تغییر دادن عنوان ستون های کاغذ متره-محاسبه پی کنی در متره و برآورد-محاسبه حجم بتن لاغری-محاسبه سطح کفراژبندی-محاسبه وزن آرماتور بندی-محاسبه حجم بتن ریزی
  • -محاسبه کرسی چینی-محاسبه سطح ماسه-سیمان در متره و برآورد-محاسبه سطح قیر گونی روی پی -محاسبه حجم آجر چینی-محاسبه سطح طاق ضربی-
  • محاسبه حجم بتن سبک روی بام-محاسبه سطح سفید کاری -محاسبه حجم بلوکاژ-محاسبه سطح قیرگونی سرویس ها-محاسبه سطح توری مرغی-محاسبه
  • سطح سرامیک-محاسبه سطح کاشی کاری-محاسبه سطح نقاشی-محاسبه سطح کارهای چوبی در متره و برآورد-
  • محاسبه سطح فرش کف-محاسبه وزن تیرآهنها -محاسبه وزن میل مهارها-محاسبه وزن پنجره ها در متره و برآورد-محاسبه سطح شیشه

 

ادامه مطلب