دانلود نشریه 101 مشخصات فنی عمومی راه ویرایش دوم

بازدید: 20 بازدید

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در راستای وظایف و مسئولیت‌های قانونی و به منظور هماهنگی و همگامی با فناوری های جدید،

تاكنون در دو نوبت اقدام به بازنگری و تجدید نظر در نشریه شماره 101 با عنوان مشخصات فنی عمومی راه کرده است.

تجدید نظر اول این نشریه در سال 1392 منتشر و ابلاغ گردید. پیرو ابلاغ برخی از نشریات از جمله تجدید نظر اول آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران (نشریه شماره 243)

از سال 1382 تاکنون، کار تجدید نظر دوم نشریه 101 به منظور یکسان سازی ضوابط فنی در نشریات ابلاغی معاونت در دستور کار قرار گرفت.

آخرین ویرایش (سال 92) نشریه 101 مشخصات فنی عمومی راه منتشر شده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور،

و مشخصات قیرهای راهسازی منتشر شده از سوی مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی، از طریق لینک های زیر قابل دانلود می‌باشند.

Download

 

ادامه مطلب