آموزش نرم افزار آب و فاضلاب Epanet

بازدید: 68 بازدید

این نرم افزار محصول سازمان محیط زیست آمریکا می باشد. و نرم افزار کاملی جهت طراحی شبکه های آب

به صورت درختی (branch) یا حلقوی (loop) می باشد. تابحال آموزش هایی از این نرم افزار را قرار داده ایم

Download

ادامه مطلب