دانلود پروژه فولاد ۵ طبقه با قاب خمشی همراه با نقشه و دفترچه محاسبات و فایل Etabs

بازدید: 63 بازدید

امروز هم با یک پروژه فولاد بسیار عالی درخدمت شما عزیزان هستیم که از طرف یار قدیمی ما جناب مهندس افشین زرینچه برای ما ارسال شده است و شامل نقشه ها

و فایل های Etabsو همچنین دفترچه محاسبات پروژه است که در آن تمام موارد پروژه از بارگذاری تا خریجی های نرم افزاری موجود است و مشخصات کلی پروژه بصورت زیر است:

سازه مورد بررسی یک ساختمان ۵ طبقه فولادی است که دارای زیر زمین و پیلوت می باشد. کاربری ساختمان در طبقه همکف تجاری و در سایر طبقات مسکونی و زیر زمین

نیز به عنوان پارکینگ در نظر گرفته شده است. محل پروژه شهر تهران است که از نظر پهنه بندی زلزله جز مناطق با لرزه خیزی خیلی زیاد محسوب می شود. سیستم باربر

جانبی ساختمان در جهت y و x قالب خمشی متوسط فولادی می باشد. سیستم باربر ثقلی سقف، تیرچه بلوک با بلوک یونولیتی می باشد و ضخامت سقف با کف سازی ۴۴ سانتیمتر است

Download

ادامه مطلب