هندبوک یا فرمولر درس فولاد 1 و مقاومت مصالح

بازدید: 57 بازدید

سلام این فایل هندبوک یا فرمولر درس فولاد 1 و مقاومت مصالح   ۳۵ صفحه ای است که در آن فرمولها وموارد مهم و برجسته دو درس فولاد ۱ و مقاومت مصالح گردآوری شده است

و زحمت تهیه  آن را جناب آقای مهندس سروش شرقی از دانشگاه آیت ا.. بروجردی کشیده اند

DoWnLoaD

ادامه مطلب