جزوه هیدرولیک مهندس حسین فتحی

بازدید: 82 بازدید

سلام اینم جزوه هیدرولیک مهندس حسین فتحی که ایشان خودشون با تلاش خودشون گرد اوری کردن خیلی جزوه کاملیه

فصل اول : انواع جریان ها ، معرفی عدد رینولدز ، فرود و حالت های جریان و رژیم های جریان
بخش دوم : انواع کانالها و مقاطع هیدرولیکی مربوطه و یادآوری مفاهیم پایه در هیدرولیک  معادله پیوستگی ،انرژی ،حرکت و ضریب توزیع سرعت، توزیع فشار کانال
درسنامه سوم : اصل انرژی و کاربرد آن در کانال ها ، انرژی مخصوص جریان بحرانی ویژگیهای آن و کاربرد انرژی مخصوص در تحلیل جریان همگرا و واگرا و در شرایط بالا و پائین افتادن کف کانال
فصل چهارم : اصل مقدار حرکت یا اندازه حرکت و کاربرد آن در کانال ، نیروی مخصوص
فصل پنجم : جریانهای یکنواخت در کانال های باز معادله مانینگ ، شزی، تحلیل و محاسبه جریان یکنواخت طراحی کانال برای جریان یکنواخت ، تعیین عمق نرمال محاسبه شیب نرمال و شیب بحرانی و بهترین قطع هیدرولیکی

 

Download

ادامه مطلب