جزوه هیدرولوژی مهندسی

بازدید: 64 بازدید

سلام جزوه هیدرولوژی مهندسی که در 11 فصل و در 179 صفحه ارائه شده است و مراجع جزوه از روی کتاب های:

هیدرولوژی مهندسی دکتر محمدرضا صفوی،اصول هیدرولوژی کاربردی دکتر امین علیزاده،هیدرولوژی پیشرفته دکتر محمدکارآموز و مهندس شهاب عراقی نژاد میباشد
به همرا توضیحات کامل و مسائل حل شده فصل به فصل

Download

سرفصل های جزوه هیدرولوژی:

هیدرولوژی و چرخش آب در طبیعت

خصوصیات اتمسفر و عناصر هواشناسی

توده ها و جبهه های هوا

بارندگی

تبخیر و تعرق

نفوذ آب در خاك

حوضه آبريز و خصوصیات آنها

رواناب سطحی

هیدروگراف و تحلیل آن

هیدروگراف واحد و نحوه استخراج آن

روشهای آماری در هیدرولوژی

 

ادامه مطلب