کلید واژه قراردادها و شرایط عمومی پیمان (کلید واژه نشریه 4311)

بازدید: 185 بازدید

کلیدواژه قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان ها – نشریه 4311

نظارت و اجرا

صلاحیت

مناسب آزمون 1402

ویرایش جدید

بیش از 850 کلمه

واژه کلیدی

هشت صفحه (سه ستونه)

تعداد صفحه

20،000 تومان

قیمت

فایل منبع

دانلود نشریه 4311

نمونه این کلید واژه رو هم میتونید در اینجا تماشا کنید

 

 

ادامه مطلب