دانلود کتاب آموزش ایتبس سازه فولادی و بتنی مهندس حسین زاده

بازدید: 133 بازدید

دانلود کتاب آموزش ایتبس سازه فولادی و بتنی مهندس حسین زاده

نكات مدلسازي و طراحي سازه هاي بتني و فولادي بر اساس ویرایش جدید مبحث ششم ويرايش سال 98 و مبحث نهم ويرايش سال 1399

در 843 صفحه ارائه شد که سر فصل های ان در پایین ذکر شده است

 

 

1- تعاریف شامل تعریف مصالح، مقاطع فولادی، بتنی، و تیرهای کامپوزیت، تعریف المانهای سطحی انواع سقف ها

2- نکات کاربردی مدلسازی سازه در نرم افزار

3- بارگذاری

بررسی بارهای زنده مرده در مبحث 6 (ویرایش 98)

تشریح کامل پارامترهای نیروی زلزله در استاندارد 2800 (ویرایش چهارم) و انواع روشهای اعمال آن در نرم افزار

نکات کاربردی محاسبه ضریب نامعینی در نرم افزار

نکات کاربردی مربوط به بارگذاری آسانسور، راه پله، بالکن ها و …

4- ترکیب بارها و آیین نامه ها

بررسی ترکیب بارهای ACI-2019 و مبحث نهم ویرایش 99 و نحوه اعمال آنها در نرم افزار

تشریح ترکیب بارهای AISC-2010 و مبحث 10 ایران

ضوابط لرزه ای در سازه های فولادی و نحوه اعمال پارامترهای لرزه ای در طراحی به روش LRFD

5- ضرایب اصلاحی اعضا

اصلاح سختی خمشی اعضا

نواحی صلب انتهایی

اصلاح سختی پیچشی تیرهای بتنی و بررسی مفصلی بودن تیرهای فرعی در سازه های بتنی

6- ضوابط تعیین فاصله مهارهای جانبی در سازه های فولادی

7- تحلیل سازه و بررسی نتایج حاصل، نحوه یافتن خطاهای رایج بر اساس نتایج آنالیز

8- بررسی کامل نتایج طراحی سازه بتنی و فولادی و نحوه بهینه سازی مقاطع

9- مدلسازی و طراحی مقدماتی پی ها در نرم افزار SAFE16

10- طراحی پی

11- تحلیل دینامیکی سازه ها

11- تحلیل دینامیکی

ادامه مطلب