جزوه مکانیک خاک مهندس عبدالمتین ستایش

بازدید: 71 بازدید
سلام این هم جزوه تایپی مکانیک خاک که در دانشگاه گچساران هم تدریس میشه
و در 9 فصل ارایه شده که نویسنده آن هم جناب عبدالمتین ستایش میباشد و قطعا کاملترین جزوه مکانیک خاک با زبان فارسی میباشد

 

 

فصل اول : آشنایی با مکانیک خاک و منشاء خاک و سنگ

فصل دوم : ترکیب خاک، حدود اتربرگ

فصل سوم : طبقه بندی خاک

فصل چهارم : جريان آب در خاك

فصل پنجم : تنش موثر در توده خاك، فشار تراوش، جوشش

فصل ششم : تنش در توده خاك در اثر سربار

فصل هفتم: نشست خاك

فصل هشتم : مقاومت برشی خاك

فصل نهم : فشار جانبی خاك

 

 

ادامه مطلب