جزوه مکانیک سیالات مهندس باهری

بازدید: 4 بازدید

دانلود جزوه مکانیک سیالات که مهندس علیرضا باهری زحمت نوشتنش رو کشیدن و در 4 فصل و 62 صفحه تایپ شده ارائه شده است

Download

فصل اول: تعاریف

فصل دوم: استاتیک سیالات

فصلل سوم: دینامیک سیالات

فصل چهارم: تحلیل  ابعادی و تشابه

 

ادامه مطلب