دانلود پیوست ششم آیین نامه ۲۸۰۰

بازدید: 93 بازدید

پیوست ششم آیین نامه ۲۸۰۰ (آیين‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله) با عنوان طراحی لرزه ای و اجرای اجزای غیر سازه ای معماری

(ويرايش چهارم و اصلاحیه مربوطه) جهت دانلود در این بخش قرار گرفته شده است.

به استناد ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ پیوست ششم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله

ویرایش چهارم (استاندارد ۲۸۰۰)

با عنوان «طراحی لرزه ای و اجرای اجزاء غیر سازه ای معماری» که توسط این وزارتخانه مرکز تحقیقات راه،

مسکن و شهرسازی و با راهبری معاونت مسکن و ساختمان

تدوین شده و مراحل تصویب را گذرانده است، به شرح پیوست ابلاغ می گردد.

از این رو، شهرداری ها، بخشداری ها، دهیاری ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان ها و همچنین مالکان، کارفرمایان

و مجریان ساختمان ها و صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان می بایست این ضوابط را رعایت و اجرا نمایند. “محمد اسلامی”

پیوست ششم آیین نامه طراحی ساختمان های در برابر زلزله ۲۸۰۰ ویرایش چهارم از منابع هر سه آزمون نظام مهندسی عمران ۱۴۰۰ است

که در ادامه می توانید آن را به صورت رایگان دریافت و مطالعه کنید.

Download

ادامه مطلب