پروژه متره و برآورد ساختمان یک طبقه

بازدید: 56 بازدید

پروژه متره و براورد ساختمان یک طبقه بتنی به همراه نقشه ها و فایل قابل ویرایش که آقای باغبانی زحمت انجامش رو کشیدن

 

Download

ادامه مطلب