دانلود جزوه طراحی و اجرای ساختمان ها با مصالح بنایی

بازدید: 121 بازدید

اجرای ساختمان با مصالح بنایی دارای محدودیت هایی از نظر ارتفاع سازه،طول پیشامدگی بالکن،ارتفاع هر طبقه ساختمان و … می باشد. ساختمان های بنایی به طور کلی شامل ساختمان های آجری باکلاف، ساختمان های آجری بدون کلاف، ساختمان های خشتی و ساختمان های سنگی می باشد. که هر یک از این ساختمان ها دارای ضوابط و محدودیت هایی در زمان اجر می باشند. در این چزوه به شالوده، کرسی چینی، نعل درگاه و … نیز می پردازد.نویسنده مقاله آرمان محمدی که در ۶۵ صفحه تمامی توضیحات با عکس مربوط را درج کرده است

DOWnLoaD

 

ادامه مطلب