تحلیل و طراحی سیستم تحول پروژه های عمرانی با محوریت کاهش دعاوی پیمان

بازدید: 35 بازدید
تحلیل و طراحی سیستم تحول پروژه های عمرای با محوریت کاهش دعاوی پیمان pds   که مهندس بهبود مرتضوی ندرس محترم دوره اجرا در اختیار ما قرار دادند
و در 20 صفحه ارائه شده است که انواع سیستم های عوامل اجرا ، روابط پیمانکار و مجری و …. توضیح داده شده است

Download

 

ادامه مطلب