دانلود جزوه تحلیل سازه 1 دانشگاه آبادان

بازدید: 59 بازدید

جزوه تحلیل سازه های یک از دانشگاه آبادان که مهندس سالاری تدریس کردن و خودم کامل خوندمش و بنظرم بهترین جزوه تحلیل یک میباشد

در 60 صفحه به صورت فصل به فصل ارایه شده به همراه چندین نمونه سوالات پایان ترم که پیوست میباشد

سرفصل های جزوه تحلیل سازه 1 :

١- سیستم های سازه ای سازه های معین و نامعین استاتیکی، پایداری و ناپایداری سازه ها

۲- تعیین و ترسیم نمودار نیروهای داخلی برای سازه های معین استاتیکی (نیروی محوری، نیروی برشی، لنگر خمشی و لنگر پیچشی)

٣- محاسبه تغییر مکان سازه ها با روش های لنگر سطح، بار الاستیک، تیر مزدوج

۴- روشهای انرژی و کاربرد آنها در محاسبه تغییر مکان های سازه ها: کار حقیقی، کار مجازی، بار واحد، قضایای اول و دوم کاستیلیانو، قوانین ماکسول و بتی

۵- تحلیل سازه های نامعین استاتیکی: روش تغییر مکان، روش نیرو، اصل رویهم گذاری، اثر نشست های تکیه گاهها و حرارت

۶- روش شیب – تغییر مکان (مقاطع ثابت): تیرها، قابهای بدون حرکت جانبی، قابهای دارای حرکت جانبی

۷- تحلیل تقریبی سازه های نامعین استاتیکی: روش های پرتال، طره ای

۸- خطوط تاثیر انواع سازه های معین و نامعین استاتیکی و کاربرد آنها

 

 

Download

 

ادامه مطلب