دانلود جزوه تحلیل سازه یک استاد وحید دبستانی

بازدید: 82 بازدید

دانلود رایگان جزوه تحلیل سازه یک استاد وحید دبستانی دانشگاه آزاد گچساران

سرفصل های تحلیل سازه یک  :

سازه ها و انواع آن و تحليل مقدماتي سازه ها

خطوط تاثیر

تعيين نيروهاي داخلي سازه ها (تير، قاب و خرپاها)

تعيين تغيير مكانها و تغيير شكل هاي سازه هاي خمشي:
روش قضيه هاي لنگر سطح – روش تير مزدوج – کار مجازی یا روش بار واحد – روش تحلیل تقریبی – تحلیل کاستلیانو

 

 Download

ادامه مطلب