دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران

بازدید: 27 بازدید

دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران در سال 97 برای تخلفات پیمانکاران از طرف وزارت کشور ارائه و لازم الجرا میباشد

Download

 

در راستای اجرای ماده (34) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (موضوع نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور) و به استناد اصلاحیه ماده (35) آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران (مصوبه شماره 17500/ت5687هـ مورخ 26/12/1397 هیأت محترم وزیران) و تبصره بند “ت” ماده (9) آیین‌نامه اجرایی بند “ج” ماده (12) قانون برگزاری مناقصات (مصوبه شماره 84136/ت33560هـ مورخ 16/7/1385 هیأت محترم وزیران)، دستورالعمل زیر به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران و تعیین تنبیهات انضباطی آنها ابلاغ می‌گردد.

ادامه مطلب