دانلود جزوه تاسیسات مکانیکی ساختمان مهندس امین نیک الهام

بازدید: 57 بازدید

دانلود جزوه تاسیسات مکانیکی ساختمان مهندس امین نیک الهام کارشناس ارشد تاسیسات مکانیکی ساختمان

که در دو جزوه خیلی خوب 140 صفحه ای ارائه شده است. یک جزوه معرفی سیستم ها

و تجهیزات مکانیکی و نکات اجرائی آن و دیگیر سیستم های گرمایشی و سرمایشی مرتبط با تاسیسات مکانیکی

 

DownLoaD

 

ادامه مطلب