نرم افزار تحلیل پرتال و یک دهم دهانه در کمترین زمان

بازدید: 88 بازدید

نرم افزار تحلیل تقریبی قاب به روش پرتال و یک دهم دهانه که با این نرم افزار وقت زیادی رو صرفه جویی میکنید

ازروش تقریبی یک دهم دهانه می توان برای سازه های نامعینی که بارهای اعمالی آن به صورت ثقلی، ازجمله بارهای مرده و زنده  استفاده نمود

از روش پرتال برای تحلیل سازه های نامعین با در نظر گرفتن بارگذاری جانبی از قبیل بار باد یا بار زلزله ( هرکدام که بیشتر باشد) استفاده می شود

دانلود نرم افزار تحلیل پرتال

 

دانلود نرم افزار تحلیل یک دهم دهانه

ادامه مطلب